SIYASET VE SEÇIMLER

SIYASET VE SEÇIMLER

Türkiye’de çok partili sisteme geçiş sonrasında Balıkesir’in siyaset ikliminde de kendine özgü şekillenmeler, değişimler olmuştur.Türkiye’de 1950 - 2011 döneminde yapılan genel seçimlerde Balıkesir’de elde edilen sonuçlar, siyasi partilerin kazandıkları milletvekili sayısı ve oy oranlarına göre üç evre halinde aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Balıkesir’de Genel Seçim Sonuçları 1950 - 201112 Eylül 1980 darbesi sonrasında ilk genel seçim 1983 yılında yapıldı. Anavatan Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi Partisi gibi yeni kurulan siyasi partileri katıldığı ve ülkemizdeki siyasi tabloda yeni şekillenmelerin olduğu 1983 seçimlerinden, koalisyon hükümetlerinin kurulduğu son seçim dönemi olan 1999 yılına kadar gerçekleşen seçimlerin sonuçları aşağıdaki tabloda yer alıyor.2002 Yılı seçimleri ile birlikte Türkiye’nin siyasi hayatında farklı bir dönem başladı. 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin üç dönem üstüste kazanarak tek başına iktidar olduğu 2002 - 2011 dönemindeki seçimlerin Balıkesir’deki sonuçları aşağıda yer alıyor.Yerel Seçimler Balıkesir’de belediyeciliğin tarihi 19. Yüzyıla dayanmaktadır. Balıkesir Belediyesi Cumhuriyet döneminde il belediyesi statüsünde 30 Mart 2014 tarihine kadar hizmetini sürdürmüştür.

12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı ‘’On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurulmuş; 30 Mart 2014 seçimleri ile birlikte il belediyesi statüsündeki Balıkesir Belediyesi yasa gereğince büyükşehir belediyesine dönüşmüştür.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi seçimleri - 30.3.14Referandum Sonuçları

2002 yılından sonra yapılan iki ayrı referandumun Balıkesir genelindeki sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

2007 Referandumu

2007 yılında, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilip seçilmemesi yönünde yapılan referandumda, anayasa değişikliği yüzde 69 ile kabul edildi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karşı çıkanların oranı ise 31’de kaldı. Balıkesir genelinde %60 ‘’evet’’ oyu kullanıldı.2010 Referandumu


Türkiye’de anayasada yapılan birtakım değişikliklerin 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulmasıdır. 26 maddelik bir değişikliği içeren paket, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma sunuldu. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edildi. Balıkesir genelinde %51,74 ‘’hayır’’ oyu kullanıldı.