KENT VERILERI VE RAPORLAR

KENT VERILERI VE RAPORLAR

Türkiye’nin batısında, Marmara ve Ege Bölgeleri arasında konumlanan TR22 Güney Marmara Bölgesi Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşmaktadır.Hem Marmara hem Ege Denizi’ne kıyısı olan Bölge, kuzeyde TR21 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli; batıda TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik ve güneyde TR33 Afyon, Manisa, Kütahya, Uşak ve TR31 İzmir Bölgeleri ile çevrilidir. Türkiye’nin sahip olduğu 2 boğazdan biri olan Çanakkale Boğazı’nı barındıran Bölgenin, Asya ve Avrupa kıtalarında toprağı bulunmaktadır.

Bölgenin mevcut ulaşım altyapısı incelendiğinde, karayolu ulaşım ağı açısından İstanbul, İzmir ve Bursa gibi önemli merkezlerin arasında ve bu illerin etkileşimini sağlayan bir konumdadır. Hizmetler ve sanayi sektörlerinde uzmanlaşmış olan bölgeleri bağlayan Bölge; lojistik sektöründe büyük öneme mal ve hizmet akımlarının geçiş yaptığı, yönetildiği ve yönlendirildiği bir altyapıya sahiptir.

Türkiye TEM yol ağının bir parçası olan Bursa-Balıkesir-İzmir güzergâhı Bölge sınırları içinde bulunmaktadır. Gebze-Orhangazi-İzmir ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projeleri gibi büyük ölçekli kamu yatırımları, Bölgenin gelişme dinamiklerini önemli ölçüde etkileme gücüne sahiptir.

Bölge’nin ekonomisinde ön plana çıkan sektörler tarım ve hayvancılık, tarıma dayalı sanayi, turizm ve madenciliktir. Önemi son dönemlerde daha iyi anlaşılan yenilenebilir enerji sektörü açısından Bölge yüksek potansiyele sahiptir. Coğrafi şekiller Bölgenin ekonomisinden kültürüne, ulaşımından geçim kaynaklarına kadar birçok unsuru etkilemiştir. Tarım ve hayvancılık Bölge geneline yayılmış iken, sanayi Bölgenin kuzeyinde yer alan Bandırma-Biga çevresinde gelişmiştir. Edremit Körfezi turizm ile ön plana çıkarken, iç kesimlerde madencilik ve ormancılık önemli geçim kaynaklarındandır.

Bölge doğal ve tarihi değerler bakımından oldukça zengindir. İki tanesi doğal, iki tanesi tarihi olmak üzere dört adet milli parka ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra sit alanları ve koruma alanları Bölgenin geneline yayılmış durumdadır. Aynı zamanda sanayi ve madencilik sektöründe de hızlı gelişmeler gösteren Bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için koruma kullanma dengesinin gözetilmesi ve Bölge ekonomisi için önem arz eden yatırımların ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde planlanması gerekmektedir.


Rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olan Bölgede pek çok ilçede enerji üretimi yapılmaktadır. Yenilenebilir enerji sektöründe kullanılan makine ve ekipman üretimi Bölgede yaygınlaşmaktadır. İki denize de kıyısı olan Bölge kıyı turizmi, tarih ve kültür turizmi, termal turizm ve eko-turizm bakımından pek çok potansiyeli barındırmaktadır.

6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanan Balıkesir, bölgenin parlak geleceği içerisinde bir cazibe merkezi olarak hakettiği yeri almak üzere ‘’10’un Farkı, 10’nun Yıldızı’’ sloganı ile 2014-2023 Stratejik Eylem Planını hazırlayarak yola çıkmış bulunuyor. Bu eylem planı kentin ve bölgenin potansiyeline, gerçeklerine, rakama ve hesaba, cesaretli öngörülere dayanıyor.

Bu bakış açısı ile Balıkesir’le ve bölgemizle ilgili her rakamı, her raporu, her görüşü çok önemsiyor, izliyor ve kamuoyu ile portalimizden paylaşıyoruz.