KAMU YATIRIMLARI

KAMU YATIRIMLARI

Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan TR22 Bölgesi, coğrafi konumu itibariyle ulaşım ağları açısından stratejik bir öneme sahiptirBalıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan TR22 Bölgesi, coğrafi konumu itibariyle ulaşım ağları açısından stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle bölge içi, bölgelerarası ve uluslararası ulaşım bağlantıları yönünden birçok projenin merkezi konumundadır.

Türkiye TEM yol ağının bir parçası olan Bursa-Balıkesir-İzmir güzergâhı Bölge sınırları içinde bulunmaktadır. Gebze-Orhangazi-İzmir ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projeleri gibi büyük ölçekli kamu yatırımları, Bölgenin gelişme dinamiklerini önemli ölçüde etkileme gücüne sahiptir.

TR22 Bölgesi; Ege ve Marmara Denizinde kıyı turizminin yaygınlaşmasına katkı sunan doğal kumsalları, jeotermal kaynakları, tarihi ve kültürel değerleri içinde barındıran yüksek turizm potansiyeline sahip bir merkez olması nedeniyle, yatırım teşviklerinde öncelikli Bölge olarak tanımlanmalarının da etkisiyle oldukça önemli yer tutmaktadır.


Güney Marmara’nın turizm değerlerini koruyarak yaşanabilir bir coğrafyada varlığını sürdürmesi ve söz konusu hedeflere ulaşması adına; yeni yatırımlar ve İstanbul’dan sanayinin taşınması vb. projelere yönelik planlı bir gelişim sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bu yaklaşımı destekleyen uygulamaların başında “Turizm sektörünün geliştirilmesinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) ve/veya Turizm Merkezi (TM) ilan edilecek bölgelerin tespiti gelmektedir. Balıkesir’de 8 Turizm Merkezi ile Erdek-Marmara yöresinde 1 adet KTKGB bulunmaktadır.

 

Son 2 Yılda Balıkesir’e Yapılan Kamu Yatırımları

Balıkesir il genelinde son üç yılda gerçekleştirilen kamu yatırımları karşılaştırmalı olarak sektörel bazda aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2012 yılında 303 milyon 386 bin ₺ olan kamu yatırımları 2013 yılında yüzde 7,4 azalarak 280 milyon 964 bin ₺ olarak gerçekleşmiş, 2014 yılında ise yüzde 24,69 artarak 350 milyon 356 bin ₺’ye ulaşmıştır.

 

Balıkesir, kamu yatırımları itibariyle iller arasında 2012 yılında 15’inci sıradayken; 2013 yılında 29’uncu, 2014 yılında ise 30’uncu sıradadır.  Balıkesir’in iller sıralamasındaki yeri 1999 yılından bu yana ilk defa son iki yılda çok gerilemiş durumdadır.

 

2013 yılında gerçekleşen kamu yatırımlarında ilk üç sırayı Tarım (%23,44); Eğitim (% 18,12) ve Ulaştırma (%17,74) alırken; 2014 yılında bu sıralama Ulaştırma (% 30,14); Eğitim (% 22,83) ve Tarım (% 21,80) şeklinde değişmiştir.

 

Ulaştırma ve haberleşme için ayrılan toplam 105 milyon 598 bin ₺ kaynağın 18 milyon 240 bin ₺’sı Koca Seyit Havaalanı inşaatı; 75 milyon 904 bin ₺’sı TCDD’nin Balıkesir (Gökköy) Lojistik Merkezi Kurulması, yol yenilemeleri ve iyileştirmeleri ile gar binalarının bakımı ile ilgilidir. Karayol yapımı ve yenilemeleri için ayrılan kaynak 6 milyon 754 bin ₺’dir.

 


Eğitim için ayrılan 79 milyon 994 bin ₺ kaynağın 37.327 ₺’sı Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul ve derslik yapımları; 24 milyon 166 bin ₺’sı Balıkesir Üniversitesi’nin yatırımları, 9 milyon 455 bin ₺’sı ise yurt yapımları ile ilgilidir. Tarım sektöründeki kaynakların yüzde 95,8’ini oluşturan 73 milyon 163 bin ₺’sı DSİ’nin sulama ve taşkın işlerini kapsamaktadır.

 Sağlık alanında 2014 yılında ayrılan 23 milyon 400 bin ₺ kaynak kapsamında il genelinde yeni hastane yapımı, mevcutların genişletilmesi ve Aile Sağlığı Merkezleri bulunmaktadır. Balıkesir-Merkez’de 850 Yataklı (141.666 m2) ,Sındırgı’da 25 Yataklı Ek Bina (3.500 m2),  Bigadiç’te 75 Yataklı (16.194 m2), Dursunbey’de 50 Yataklı (14.216 m2), Ayvalık’ta 100 Yataklı Ek Bina (22.000 m2), Havran’da 25 Yataklı (4.500 m2) Devlet Hastanesi; Gömeç’te 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi (1.800 m2); Edremit’te 5-6 Hekimlik,  Ayvalık’ta 3-4 Hekimlik, Gönen’de 5 Hekimlik  Aile Sağlığı Merkezi; Balıkesir-Merkez’de Özel Tip Merkezi bunlardan bazılarıdır.

Diğer Kamu Hizmetleri başlığı altında yer alan 31 milyon 684 bin ₺ yatırımın 13 milyon 148 bin ₺’sı Balıkesir Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında Bigadiç, Kepsut, Balıkesir-Merkez, Savaştepe, Susurluk, İvrindi’deki tesislerinin, 7 milyon 147 bin ₺’sı Balıkesir Merkez, Bandırma, Edremit ve Ayvalık’ta yapılan Sosyal Güvenlik Merkezi binalarının yapımı ile ilgilidir.


Bölge Planı’nda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması için uygulama sürecinde başvurulacak finansman kaynakları; kamu yatırımları, merkezi kamu kuruluşlarının destek ve kredileri, yatırım teşvikleri, mahalli idarelerin kaynakları, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının yatırımları ve eşfinansmanı, Bölgede uygulanacak destek programları ile AB ve diğer uluslararası kuruluşlardan Bölgedeki yararlanıcıların sağlayabileceği fon, hibe ve kredilerdir.

TR22 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Güney Marmara Kalkınma Ajansı, çeşitli teknik ve mali destek programları ile yerel yönetimlerin, KOBİ ve STK’ların projelerine katkı sağlamaktadır.

 

Kaynak:
T.C. Kalkınma Bakanlığı www.kalkinma.gov.tr
GMKA - gmka.org.tr