SANAYI

Balıkesir’in ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. Sanayi de genellikle tarıma dayalı sanayi ile doğal kaynakların işlenmesine yönelik gelişmiştir.Tarım ürünleri (sebze, meyve), beyaz-kırmızı et, zeytin ve zeytinyağı, süt ve süt mamulleri üretimi ön plana çıkmaktadır. Balıkesir’in ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. Sanayi de genellikle tarıma dayalı sanayi ile doğal kaynakların işlenmesine yönelik gelişmiştir.

 

Tarım ürünleri (sebze, meyve), beyaz-kırmızı et, zeytin ve zeytinyağı, süt ve süt mamulleri üretimi ön plana çıkmaktadır. Türkiye beyaz et üretiminin % 20‟sini, yumurta üretiminin %10‟unu, yem üretiminin %14‟ünü Balıkesir ili karşılamaktadır. Ayrıca ülke genelinde süt üretiminde ikinci, kırmızı et üretiminde üçüncü sıradadır.

 

Yeraltı zenginlikleri olarak; bor, kömür, demir başta olmak üzere krom, mermer, kurşun, çinko, antimuan, kaolin gibi maden yatakları bulunmaktadır. Bunlardan bor, krom, mermer, kurşun, çinko gibi mineraller yurt dışına da ihraç edilirken diğerleri ülke sanayine hammadde olarak verilmektedir. Balıkesir’de ziraat aletleri ve makineleri üretimi son derece gelişmiş bulunmaktadır. Tarım için gerekli her çeşit alet üretilmekte ve bütün yurda dağıtılmaktadır. Orman ürünleri üretim sektörü, Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimi ile önemli bir ilerleme kaydetmiştir.

 

8 Ticaret Odası, l Sanayi Odası, 5 Ticaret Borsası bulunan Balıkesir’de, üretilen ürünlerin büyük bir kısmı yurt içine gönderilmekte, bir kısmı da Bandırma Limanından ihraç edilmektedir.

 

Kimyasal maddeler, elektrikli araçlar, sentetik, çuval, gıda, madencilik, mermer gibi ürünlerin ihracat ve ithalatı yapılmaktadır. İlin dış ticaret merkezi Bandırma Limanı’dır. İlde zeytin ve zeytinyağı ticareti ilk sırayı almaktadır. İl ticaretinde turizm sektörü de önemli bir yere sahiptir. Bağcılık ve bahçeciliğinde yoğun yapıldığı ilde, bu alanda üretilen ürünlerin ticareti de yapılmaktadır. Bor, krom, mermer, kurşun, çinko gibi mineraller yurt dışına ihraç edilmektedir. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Sanayi Durum Raporu, 2013.)

 

Bölge’nin başlıca sanayi ürünleri; un, yem, salça, konserve, nebati yağ, yumurta, gübre, margarin, işlenmiş sebze ve meyve, bakliyat, beyaz-kırmızı et, sofralık zeytin ve zeytinyağı, süt ve süt mamulleri, dondurulmuş ve kurutulmuş gıda, deniz ürünleri, bor ve mermer başta olmak üzere maden ürünleri, seramik mamulleri, çimento, inşaat demir-çeliğidir. Sanayi işletmelerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde gıda sektörünün önde geldiği görülmektedir.

 

Sanayide diğer ilçelere oranla daha çok gelişme gösteren Bandırma, Bölgenin kuzeyinde uzanan sanayi aksınının merkezini oluşturmaktadır. Bandırma’da kanatlı sektörü ve gübre, Gönen ve Manyas’ta süt ve süt ürünleri sanayii gelişmiştir. Balıkesir Merkez’de tarım makinaları, çimento, sentetik çuval, trafo, mermer, un ve yem sanayii gelişmiş iken, Edremit Körfezi’nde yer alan Edremit, Havran, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ile Erdek ise zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerdir. Orman ürünleri üretimi Dursunbey’de, enerji üretimi başta Balıkesir Merkez, Susurluk, Bandırma, Gönen olmak üzere il genelinde yapılmaktadır. Maden yatakları bölge geneline yayılmış durumdadır.

 

Balıkesir Merkezli Sanayi Şirketlerinin Türkiye Sıralamasında Yeri

Balıkesir Merkezli Sanayi Şirketleri, Türkiye’nin en büyük ilk 500 ve ikinci 500 şirketi sıralamasında her yıl yer almaktadır. 2013 yılında 6 şirket ilk 500’e; 5 şirket ise ikinci 500’e girmiştir. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. İlk 500 şirket arasında 44.sıradadır.

2013 yılında İkinci 500 şirket arasında yer alan Balıkesir merkezli şirketlerden 3.sıradaki Teksüt A.Ş.ve 11. sıradaki Bupiliç A.Ş. sıralamaya ilk kez girme başarısı gösterdiler.


Sanayi Kuruluşlarının İlçelere Dağılımı

TOBB Sanayi Veri Tabanı kayıtlarına göre 11.6.2014 tarihi itibariyle aşağıdaki tablodadır.Firma ve çalışan sayısı büyüklüğü yönünden merkezde Altı Eylül ve Karesi ilçeler arasında ilk sıradadır. Bandırma, Gönen, Edremit ve Ayvalık sırasıyla Merkezi izlemektedir.