ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI

ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI

Balıkesir’de 5 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. 2.178 iş yeri kapasitesiyle 7’si Balıkesir’de, 826 iş yeri kapasitesiyle faaliyet gösteren 13 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) bulunmaktadır.Balıkesir’de 5 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. 2.178 iş yeri kapasitesiyle 7’si Balıkesir’de, 826 iş yeri kapasitesiyle faaliyet gösteren 13 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) bulunmaktadır.

 

Balıkesir’de yer alan KSS’lerin ortalama doluluk oranı yüzde 91’dir. Bölge OSB’leri ulaşılabilirlik açısından iyi konumlarda kurulmuştur. OSB’lerde altyapı çalışmalarının çoğu tamamlanmış olup, atık su bertarafı ve doğalgaz kullanımı konusunda eksiklikler vardır. Balıkesir 1. OSB ve Çanakkale OSB doğalgazın olduğu OSB’lerdir.

 

GMKA tarafından yapılan Organize Sanayi Bölgeleri araştırma sonuçlarına göre Bölge OSB’lerinde faaliyet gösteren firmaların yarısı gıda, yem ve makine teçhizat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.Sektör farklılığının en çok olduğu OSB Balıkesir 1. OSB’dir.

 

Balıkesir OSB’lerinde en çok faaliyet gösteren sektörler gıda ve yem, makine ve teçhizat,deri, plastik ve kimyadır.  Balıkesir OSB’lerinde Çanakkale’den farklı olarak madencilik ve demir çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yer almaktadır. OSB’lerde yer alan işletmelerde günde ortalama 10 saat üretim yapılmaktadır.

 

Balıkesir 1. Organize Sanayi Bölgesi

Balıkesir’in Merkez ilçesinde Savaştepe yolu 7. km’de bulunmakta olup, 1976 yılında kurulmuştur. Balıkesir’in en büyük OSB’si olan 1.OSB bünyesinde 60 tane firma faaliyet göstermektedir. OSB’de yer alan firmaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında, makine ve teçhizat sektörünün önde geldiği görülmektedir. Bu sektörü gıda, tekstil ve tekstil ürünleri ile kimya, plastik ve deri sektörü takip etmektedir.

 

Balıkesir 1.OSB İzmir-Bursa karayoluna 6 km uzaklıktadır. Karayolu ulaşımında sahip olduğu bu avantajı denizyolu yolu için geçerli olmayan OSB’nin en yakın liman olan Bandırma Limanı’na uzaklığı 111 km’dir.OSB’ye 500 m uzaklıkta bulunan Gökköy Lojistik Köyü’nün faaliyete geçmesiyle, OSB demiryolu taşımacılığında önemli bir avantaja sahip olacaktır.

Sahip olduğu 570 hektarlık büyüklük ile TR22 Güney Marmara Bölgesi’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Balıkesir 1.OSB’de yer alan toplam sanayi parsel sayısı 153’tür. Yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcı OSB’den minimum 15.000 m2 arazi alabilir. Dolayısıyla ancak büyük ölçekli yatırımcılar 1. OSB’ye gelebilmektedir.

 

OSB’de 9 firma kapalı olup, 28 firma inşaat halindedir. OSB’nin doluluk oranı %62’dir. Faaliyette bulunan 60 firmada 3.707 kişi istihdam edilmektedir.

 

Balıkesir 2. Organize Sanayi Bölgesi

2. OSB İzmir-Bursa karayoluna 10, Bandırma Limanı’na 120 km uzaklıktadır. Limana olan uzaklığından dolayı ihracat yapan firmalar OSB’yi tercih etmemektedir. 500 m uzağında bulunan Gökköy Lojistik Köyü’nün faaliyete başlamasıyla OSB ulaşım konusunda büyük avantajlara sahip olacaktır. Bu durum yeni yatırımcılar açısından OSB’yi cazip hale getirecektir.

 

Balıkesir’in Merkez ilçesinde Savaştepe yolu 10. km’de bulunan Balıkesir 2. Organize Sanayi Bölgesi, 1997 yılında kurulmuştur. İlk kurulduğunda Haddeciler İhtisas OSB’si olan 2. OSB, günümüzde karma OSB olarak faaliyet göstermektedir ve bünyesinde 6 firma faaliyettedir.134,20 hektarlık büyüklük ile 66 parsele sahip olan OSB’deki doluluk oranı %36’dır.

 

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi

Bandırma OSB 1997 yılında Balıkesir’in Bandırma-Gönen Karayolu üzerinde Buğdaylı Köyü,Taştepe Mevkii’nde kurulmuştur. Bandırma OSB’de faaliyet gösteren firmalar makine ve teçhizat üretimi ile gıda işleme sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Bunları kimyasal ürünler, orman ve ağaç ürünleri ile demir-çelik üreten firmalar takip etmektedir. Ayrıca atık madeni yağların geri dönüşümünü gerçekleştiren bir adet geri dönüşüm firması OSB’de faaliyet göstermektedir.

 

OSB’ye en yakın ilçe merkezi Gönen’dir. Bandırma OSB, Bandırma Limanı ve Demiryolu ağına 30 km mesafede olup, bölgenin lojistik ve ulaşım açısından en avantajlı konumda olan OSB’lerinden biridir. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Bandırma Limanı 24 saat kesintisiz çalışmaktadır.

 

Gönen Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi>Balıkesir Gönen’de bulunan Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 1994 yılında kurulmuştur. Gönen-Bandırma karayoluna bitişik halde bulunan OSB, en yakın liman olan Bandırma limanına 25 km uzaklıktadır.

 

Bünyesinde faal durumda firma bulunmayan OSB, 150 hektar büyüklüktedir. Sahip olduğu 55 parselin tamamı tahsis edilmiş durumdadır. Parsellerin tahsis edildiği işletmeler hâlihazırda Gönen ve çevresinde varlığını sürdüren firmalardan oluşmaktadır.

 

İşletmelerin OSB’de kuracakları yeni imalathanelerin ağırlıklı olarak prefabrik yapılardan olmasının planlandığı ve ortalama 6 ay gibi kısa bir sürede tesislerin kurulabileceği öğrenilmiştir. İşletmeler henüz OSB içerisinde yeni tesislerini kurmayı tercih etmemektedirler. Bunun en önemli sebebi, deri imalatı için en önemli unsurlardan olan atık suyun bertarafı yani atık su arıtma tesisinin henüz OSB’de kurulmuş olmamasıdır.

 

Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2010 yılında Burhaniye Belediyesi ve özel sektörün ortak inisiyatifiyle kurulmuş olup 15 üyesi bulunan müteşebbis heyetinde Balıkesir Valiliği İl Özel İdaresi, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası ve Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi Yaşatma Derneği yer almaktadır.

 

OSB’nin inşa edileceği 44 hektar arazi İzmir Çanakkale Karayoluna 1 km mesafede olup Burhaniye İskele Limanına 3 km mesafededir. En yakın havaalanı olan Körfez Hava Limanı 5 km uzaklıktadır. En yakın demiryolu hattı 100 km mesafede Balıkesir Merkez’de bulunmaktadır.

 

Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas OSB’nin kurulmasında öne çıkan faktörler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 

• İlçe merkezine yakın eski fabrikaların koku ve kurum gibi olumsuz çevresel etkileri,

• ‘Kara su’ olarak tabir edilen zeytin proses çıktısının arıtılmasının yüksek maliyeti ve her bir

firmanın kendi atıkları için arıtma tesisi kurmasının maddi açıdan mümkün olmaması,

• Eski fabrikaların kısıtlı alana kurulmuş olmaları dolayısıyla stoklarını depolayacak alan bulamaması.