KENTIN EKONOMISI

KENTIN EKONOMISI

Balıkesir ilinin nüfusu, 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1.162.761 kişidir.Sosyo-Ekonomik Durum

Ayrıca, İl merkezinde Alteylül (170 260 kişi) ve Karesi (167 549 kişi) olmak üzere iki ilçe kurulmuştur. İlin nüfus yoğunluğu km² başına 81 kişidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Alteylül (Merkez), Karesi (Merkez), Bandırma, Edremit ve Gönen’dir. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Dursunbey, nüfus ve yüzölçümü bakımından en küçük ilçesi ise Marmara’dır.

 

Büyükşehir Belediye Kanunu idari yapılanmasına göre Balıkesir’deki ilçe sayısı 20, belediye sayısı 20’dir.1992 yılnda kurulan ve 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişiliğini kazanan Balıkesir Üniversitesi ilin yegane üniversitesidir.  

 

Balıkesir ili Büyükşehir statüsünde olduğundan şehirleşme oran olarak nüfusun tamam şehirlerde yaşamaktadır. Güncel bilgilere göre; Yıllk nüfus artış hz (2013 yıl ‰1,75), İBBS Düzey 2  (TR22 Balkesir, Çanakkale)’ye göre kişi başına gayrisafi katma değer (2011 yl 8 954 $) ve sanayi iş kolunda çalşanların toplam istihdama oranı (%19,3) bakımından Türkiye ortalamalarının altındadr.

Tarım kolunda çalışanların toplam istihdama oranı (%36,3) ise Türkiye ortalamasının üstündedir.   2011 yıl Nüfus ve Konut Araştırmasına göre; İlde istihdam edilen (15+ yaş) nüfusun; %39,7’si tarm sektöründe, %19’u sanayi sektöründe, %41,3’ü hizmetler sektöründe çalışmaktadır.
Bölgenin geçim kaynakları genelde tarıma dayalıdır. Körfez bölgesinin yapısı itibarıyla zeytincilik oldukça etkindir. Bunun yanısıra tahıl ürünleri, nohut, şeker pancar, domates, karpuz, mandalina, üzüm ve benzeri ürünler ekonomideki yerlerini almşlardır. İl’de zeytinyağı ve çiçekyağı üretiminin yansıra kurulan dev salça fabrikaları, un ve yem sanayileri de ihracata yönelik olarak ekonomiye doğrudan katkıda bulunmaktadır.

 

İlin sanayi yapısı gelişmeye başlamıştır. Ağır sanayi bölgesi, küçük sanayi sitesi ve organize sanayi sitesi bu gelişmeye örnektir. Ağır sanayi bölgesinde faal olan Haddehaneler demir üretiminde önemli yer tutmaktadır.  

 

Balkesir’in “Yağcıbedir Halları" meşhurdur. Dünya çapında bir pazar olan bu hallar ekonomiye önemli derecede katkıda bulunur. Balıkesir’de turizm alanında büyük gelişmeler olmuştur. Başlıca turizm merkezleri; Altınoluk, Ayvalık, Edremit, Akçay, Burhaniye, Ören ve Erdek’tir.   

 

Türkiye’de yıllar itibaryla önemi artan Rüzgar Enerjisi üretiminde Balkesir ili coğrafi konumu nedeniyle en büyük paya sahiptir. Türkiye’nin en büyük Rüzgar Enerji Santrali Balkesir ilinde 2013 yılında faaliyete geçmiştir. Balkesir Merkez, Bandırma, Susurluk rüzgar enerji santralleri olan başlıca ilçelerdir.  

 

Balıkesir; tarm, hayvancılık ve turizm ili olarak bilinmesine rağmen antik dönemden günümüze kadar madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir yöredir. Yurdumuzun önemli metalojenik yörelerinden biri olan Kuzeybatı Anadolu Bölgesi’nde yer alan Balıkesir İli, metalik cevherleşmeler, enerji hammaddeleri ve özellikle endüstriyel hammadde kaynaklar yönünden ülkemizin madencilik sektöründe ve dş ticaretinde önemli yer tutan yataklara sahiptir.

 

Her yıl yayınlanan Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşları içerisinde Balıkesir’den 6 firma yer almıştır. İl, Bor madenleri bakımından oldukça zengindir. Dünya’daki Bor rezervlerinin %60’na tekabül eden Türkiye bor madenlerinin bir kısmı Bigadiç ilçesindedir. Marmara Adas’ında mermer ocaklar vardır. Balya’da kurşun, Edremit’te ise demir rezervi bulunmaktadır.

 

Balıkesir; İnsanının misafirperverliği, bozulmamış doğası, özgün yapları, üç iklimin bir arada görüldüğü, mavi bayraklı temiz sahil ve plajları, büyüleyici adaları, kaplıcaları, çeşitli tarmsal ürünleri, yöresel yemekleri, taze ve çok çeşitli balıkları, el sanatları, folkloru ve sanatçları ile ülkemizin kültür ve turizm merkezlerinden biridir. Çanakkale Savaşlarında düşman zırhlılarna atmak üzere 276 kiloluk top mermisini sırtlayan kahraman Seyit Onbaşı (Kocaseyit) Havranlı olup mezarı da bu ilçenin Kocaseyit köyünde bulunmaktadır.