STK OLUŞUMLARI

Balıkesir’de sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmaları dernek ve vakıflarla ilgili verilerden yola çıkarak ele aldığımızda, Türkiye’de genelinde yüzde 1,4-1,5 civarında bir pay aldığı görülmektedir.Balıkesir’de Dernek Faaliyetleri

 


İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası verilerine göre Balıkesir’de halen 1628 faal dernek bulunmaktadır. Bu sayı Türkiye genelindeki derneklerin yüzde 1,54’ünü oluştururken, Balıkesir dernek sayısı itibariyle iller arasında 13.sıradadır. Kamu Yararına Çalışan Dernek sayısı ise 8’dir.

Balıkesir’deki Kamu Yararına Çalışan Dernekler


ALTINOLUK TARİHİ ANTANDROS ŞEHRİNİ KURTARMA KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ ALTINOLUK
BALIKESİR KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ BALIKESİR
BALIKESİR VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ BALIKESİR
GÖNEN VEREM SAVAŞ DERNEĞİ GÖNEN
BANDIRMA HAYIR İŞLERİ DERNEĞİ BANDIRMA
BANDIRMA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ BANDIRMA
SINDIRGI HASTANE YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ SINDIRGI
AYVALIK VEREM SAVAŞ DERNEĞİ AYVALIK

Balıkesir’deki derneklerin üye sayısı 92.321’i erkek, 18.011’i kadın olmak üzere toplam 110.332 kişidir. Bu derneklerde 2013 yılında tam zamanlı çalışan sayısı 416, yarı zamanlı çalışan sayısı 23, proje zamanlı alışan sayısı 61’dir.

Balıkesir’deki derneklerin 2013 yılında elde ettiği toplam gelir 64 milyon 461 bin 930 ₺’dır. 2012’de 55 milyon 481 bin 318 olmuştu.

Kaynak: Dernekler Dairesi Başkanlığı (http://www.dernekler.gov.tr ) Balıkesir’de Vakıf Faaliyetleri Vakıflar

Balıkesir’de Vakıf Faaliyetleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Genelindeki 25 Bölge Müdürlüğünden biri Balıkesir’dedir. 1 Ocak 1985’ten bu güne hizmetlerini sürdüren Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale illerinden sorumludur. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi Naciye Hanım Sokak No:7 BALIKESİR adresinde hizmet vermektedir.Ayrıca Çanakkale İl Merkezinde İrtibat Bürosu bulunmaktadır.

Tel: (0266) 239 57 23-24
Faks: (0266) 244 58 25

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Balıkesir ve Çanakkale’yi kapsayan sorumluluk alanında bulunan vakıfların sayısı 105’tir. Bunların vakıf türüne göre dağılımı ise şu şekildedir.

Ayrıca Çanakkale İl Merkezinde İrtibat Bürosu bulunmaktadır.

Tel: (0266) 239 57 23-24
Faks: (0266) 244 58 25

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Balıkesir ve Çanakkale’yi kapsayan sorumluluk alanında bulunan vakıfların sayısı 105’tir. Bunların vakıf türüne göre dağılımı ise şu şekildedir.

Vakıf Hizmetleri Sayısı
Yeni Vakıf 84
Mülhak Vakıf 14
Cemaat Vakfı 7
TOPLAM 105

Yeni Vakıflar
Cumhuriyetin kurulmasından sonra, şahısların isteği üzerine, bağımsız mahkemeler tarafından kurulup, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine uygunluk yönünden denetlenen vakıflardır. Denetim makamı, vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, vakıf mallarının gayeye uygun surette ve tarzda idare ve sarf edilip edilmediğini denetler.

19 Kasım 2014 tarihi itibariyle Türkiye’de faal durumda olan 4867 Yeni Vakıftan 67’si Balıkesir’de bulunmaktadır. Bunun Türkiye geneline oranı % 1,37 olmakla birlikte Balıkesir, faal vakıf sayısı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Bursa ve Kayseri’nin ardından Türkiye’de 8. sıradadır. Balıkesir’deki vakıfların 36’sı burs vermektedir. Balıkesir’deki Yeni Vakıfların listesi ve iletişim bilgileri bu bölümde ayrıca yer almaktadır.

Yıl Yeni vakıf sayısı
1980 9
1985 13
1990 44
1995 56
2000 63
2005 64
2010 64
2011 64
2012 64
2013 64
2014 67


Balıkesir’de Yeni Vakıf Kurma Eğilimi
Balıkesir’de 1980 yılından bu yana her yıl itibariyle faaliyette olan yeni vakıf sayısını incelediğimizde, 2000’li yıllara kadar vakıf kurma yönünde artan bir eğilim olduğunu; ancak 2000’li yıllardan itibaren bu hızın tamamen kesildiğini görüyoruz.

1980 yılında faal vakıf sayısı 9 iken, 2 yıllık sürede bu sayının 7 kat artarak 63’e ulaşıyor. 2000’den sonraki 5 yıllık süreçte bu sayı 60’a düşüyor.2005’ten sonra 2011 yılında vakıf sayısı 64’e ulaşıyor ve bu durumu 3 yıl süreyle muhafaza ediyor. 2014 yılı itibariyle ise 67 faal vakıf bulunuyor.

Balıkesir’de Mülhak ve Cemaat Vakıfları
Mülhak Vakıfların sayısı ise Burhaniye’de (1), Edremit (7), havran (2), Merkez (2) şeklindedir. Balıkesir’de Cemaat Vakfı yoktur.

Balıkesir’de Yabancı vakıflar

Yabancı vakıflar, yurtdışında kurulan Türkiye’de şube ve temsilciliği olan vakıflardır.Bu vakıflar Dernekler mevzatına göre kurulur, Medenî Kanun hükümlerine göre kurulan YENİ VAKIFLAR hakkında uygulanan mevzuata (5737 Sayılı Vakıflar Kanunu) tabidir.

Uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı’nın izniyle Türkiye’de doğrudan faaliyette bulunabilir, temsilcilik kurabilir, şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.

Balıkesir’de sadece Ayvalık’ta 2006 yılından itibaren faaliyet gösteren bir yabancı vakıf temsilciliği bulunuyor.

Vakıf Adres  
OTTOMAN STUDİES FOUNDATİON VAKFI TEMSİLCİLİĞİ HAYAT CAD.NO:16 ALİBEY ADASI BALIKESİR AYVALIK

Kaynak: www.vgm.gov.tr (Vakıflar Genel Müdürlüğü)