SAĞLIK

TR22 Bölgesi’nde yirmi sekiz tanesi Balıkesir’de, on dört tanesi Çanakkale’de olmak üzere toplam kırk iki hastane bulunmaktadır. Balıkesir’de yirmi bir devlet, bir üniversite hastanesi ile altı özel hastane; vardır. Balıkesir’in tüm ilçelerde hastane bulunmaktadır.İlde bulunan altı özel hastane Merkez, Edremit ve Bandırma gibi büyük ilçelerde yer almaktadır. Balıkesir’deki hastanelerin üç tanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’dir.

 

TÜİK’in 2011 yılı verilerine göre Balıkesir’de 2899 hastane yatağı bulunmaktadır. Türkiye’de yüz bin kişi başına ortalama 254 hastane yatağı düşerken Bölgede bu sayı 249’dur. Balıkesir’de yüz bin kişi başına 251 hastane yatağı düşmektedir.


Bölge yatak sayısı bakımından ülke ortalamasına yakın olmakla birlikte bu konuda yakın çevresinin altında kalmaktadır. Bölgede özellikle ileri düzeyli uzmanlık gerektiren polikliniklerin eksikliği çekilmektedir.

Balıkesir Temel Göstergeler Özet TablosuSağlık Bakanlığı’nın Hastane Randevu Merkezi kayıtlarında tanımlı yetmiş klinik hizmetinden alerjik hastalıklar, yeni doğan, nükleer tıp, romatoloji, çocuk cerrahisi gibi yaygın ihtiyaç duyulanlar dahil olmak üzere kırk beş tanesi Bölgede sunulamamaktadır.

Bu sebeple, Bölge halkı teşhis, tedavi ve ameliyat gibi müdahaleler için sıklıkla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlerdeki hastanelerden sağlık hizmeti almak zorunda kalmaktadır.

Balıkesir’de yapılması planlanan 850 yataklı Şehir Hastanesi’nin, yatak sayısı oranlarında ülke ortalamasının yakalanmasına ve ileri düzey uzmanlık gerektiren klinik hizmetlerinin sunulmasına dolayısıyla sağlık hizmetleri altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Balıkesir Şehir Hastanesi’nin en kısa süre içinde hizmete girmesi büyük ölçekli hastane ihtiyacının da karşılanması Bölgenin yaşanabilirliğinin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.


Bölgede hem Türkiye hem de yakın çevresine oranla yetersiz sayıda uzman hekim bulunmaktadır. Türkiye genelinde toplam sağlık personelinin yüzde 14,3’ünü uzman hekimler oluştururken, bu sayı Balıkesir yüzde 10,9’dur. Bölgede sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için Uzman Hekim sayısının artırılması gerekmektedir.

Bölgede bulunan diş hekimi, eczacı, sağlık memuru, hemşire ve ebe sayılarının toplam sağlık personeline oranının Türkiye ortalaması ile hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Türkiye’de bir uzman hekim başına 1.131 kişi düşerken Balıkesir’de 1.505, kişi düşmektedir.


Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye’de 90’lı yıllarda yüz bin canlı doğumda 67 olan anne ölüm oranı, 2010 yılında 20’ye kadar düşmüştür. 2012 yılı verilerine göre Bölgede anne ölüm oranı ise yaklaşık yüz binde 8’dir.


Bölgede 112 acil sağlık istasyonu sayısı 2002 yılına göre yaklaşık 10 kat artış göstermiştir. Balıkesir Merkez ve Bandırma ilçesinde iki ana istasyon bulunmaktadır. 10 dakikada kentsel vakaya ulaşım oranı yaklaşık %95, ilk 30 dakikada kırsal vakaya ulaşım oranı yaklaşık %98’dir.

Bölgede ilçe ve köy sayısının fazla olması, özellikle kırsal alanda sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bakımdan ilçelerde sağlık hizmetlerine erişimi yaygınlaştırmak gerekmektedir.


TR22 Bölgesi’nde daimi ikametgâha göre ölüm nedenleri incelendiğinde Balıkesir ve Çanakkale illerinde meydana gelen ölümlerin çoğunlukla solunum sistemi hastalıkları, kötü huylu tümörler ve dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı görülmektedir.

Edremit körfezinde solunum sistemi hastalıklarında uzmanlaşmış hastanelerin artırılması bu sağlık sorununun azalmasını sağlarken, Bölgenin sağlık turizmi kimliğine de katkı sunacaktır. İl merkezlerinde onkoloji ve kalp damar hastanelerinin açılması bu sağlık sorunlarının giderilmesi açısından gereklidir.


Kaynak:
www.tuik.gov.tr - Türkiye İstatistik Kurumu
http://balikesirsaglik.gov.tr/
http://balikesirdh.saglik.gov.tr/ - Balıkesir Devlet Hastanesi