EĞITIM

Bölgenin, bugün ve gelecekte beklenen sosyo-ekonomik gelişmişliğini belirleyen faktörlerin başında eğitim yer almaktadır. TR22 Bölgesi eğitim göstergeleri bakımından ülkemizde üst sıralarda yer alan bölgelerdendir.Ancak ülkemiz PISA, TIMMS gibi uluslararası sınavlarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altında yer almaktadır. Bölgede sınıf mevcutları ülke ortalamasının altında olsa da ikili öğretimden tam gün eğitime geçiş sağlanamamıştır. Az gelişmiş ilçelerde ve uzak yerleşimlerde öğretmen sirkülasyonunun yüksekliğinden kaynaklanan öğretmen açığı söz konusudur. Bölgede Ar-Ge ve yenilikçilik düzeyleri yetersizdir.

2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda Balıkesir en başarılı iller sıralamasında 15.dir.  Bölgedeki eğitim kalitesinin ve dolayısıyla başarısının artırılması için eğitimde personel kalitesinin ve fiziki altyapının iyileştirilmesi gerekmektedir.

TR22 Bölgesi’nde 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyen 43.992 kişi bulunmaktadır. Bölgede okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 96 ile Türkiye ortalamasının (yüzde 93) üzerindedir. TR22 Bölgesi’nde bitirilen eğitim düzeyleri incelendiğinde ilkokul mezunları en çok paya sahiptir. Üniversite ve üzerinde eğitim düzeyine sahip kişilerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10’dur.

TÜİK 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başı verilerine göre Bölgede okul öncesi eğitimde öğretmen başına 16 öğrenci düşmekte olup, her iki il birbirine yakın değerlere sahiptir. Bölge illerinde okul sayıları birbirine benzer olmakla birlikte, kırsal kesimde öğrenci ve öğretmen sayılarının az olduğu görülmektedir. Balıkesir’de derslik başına düşen öğrenci sayısı 19’dur. Türkiye’de derslik başına düşen öğrenci sayısının 22 olduğu düşünüldüğünde, Balıkesir bu alanda Türkiye ortalamasına yakındır.TR22 Bölgesi’nde 2012-2013 eğitim öğretim yılında Balıkesir’de 189’u ortaöğretim kurumu vardır. Türkiye’de ortaöğretim çağında bulunan her 100 kişiden 70’i ortaöğretime devam etmekte iken, Balıkesir’de bu sayı 79’dur. Ortaöğretim kurumlarında ve özellikle mesleki eğitim kurumlarında okullaşma oranlarının artırılması, Bölgede nitelikli işgücünün yetiştirilmesi bakımından gereklidir.

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir’in çok renkliliğini oluşturan yönlerden biri de, aynı zamanda bir öğrenci şehri olmasıdır. Balıkesir’e bu özelliği katan Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuştur. 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanarak bugün 11 Fakülte, 5 Enstitü, 5 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 19 Araştırma Merkezi, Rektörlüğe bağlı 3 Bölüm, 1081 öğretim elemanı ve 38.892 öğrenci ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Universitenin Konumu Üniversitemiz Çağış Yerleşkesi, Balıkesir - Bigadiç karayolunun 17. km’sinde Çağış ve Paşaköy sınırları içinde 5.000 dönümlük bir alan üzerine kurulmuştur.

Rektörlük, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Kapalı Spor Salonu, Açık Spor Tesisleri, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Kongre ve Kültür Merkezi, Merkez Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Öğrenci Yaşam Merkezi, KYK Yurtları ve Öğrenci Çarşısı Çağış Yerleşkesinde bulunmaktadır.

Çağış Yerleşkesine toplu ulaşım, güvenli ve modern yolları kullanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve minibüsler ile sağlanmaktadır.

Necatibey Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mediko-Sosyal Merkezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Tesisleri ve Sabiha Gökçen Anaokulu NEF Şubesi Balıkesir şehir merkezinde yer alan NEF Yerleşkesinde bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi de Balıkesir şehir merkezinde yer alan tarihi binasında hizmet vermektedir.

Kaynak: www.tuik.gov.tr www.balikesir.edu.tr